David Dull-Knife

Down and out tribal warrior

Description:

Positive/Negative Qualities:

Addiction Burnout [Alkohol] -25p
Bilingual [Tsisinstsistos, Cheyenne] 5p
Mentor Spirit [Hund] 5p

Lifestyle:

Typ: Squatter
Adress: NE 66th Street, Bargain Basement – Redmond Seattle
Beskrivning: En källarvåning i anslutning till en hyreslänga.
Kostnad: 400Y (-20% för farligt område)

Koncept

Han är den vita mannens skräck, dödlig med knivar, yxor, spjut. Han är en partisan-krigare som är kompetent med vilket eldvapen han än stulit från sin fiendes döda kropp. Han är rödskinnet som springer, klättrar och smyger genom terrängen för att ta skalper. Han har förfäderna i blodet och uthärdar gruvliga sår utan att ge upp. Ho-ta Me-he (Hund) är hans vägvisare och följeslagare och enligt Cheyennernas måttstock så är han en sann Dog Soldier.

MEN eldvattnet tog hans stolthet och förgiftade hans ande. Han blev ett vrak, ett svek mot sin familj och sina förfäder, ett ouppfyllt löfte som väntat de senaste tio åren på att den stora andehästen skall hämta honom.

Nu tål inte Hund detta mera. Han gläfsar honom i hasorna och ylar hela natten. Han skäller och morrar och kräver bättring. Dags att bli den Dog Soldier han en gång var menad att bli.

Personlighet

En stor del av Tahmelapachmes personlighet är den roll som han fostrats in i och som han anstränger sig för att upprätthålla. Han skulle aldrig medge att den var mindre äkta än hans andra personlighetsdrag. Tahmelapachme tror inte på sociala konstruktioner.

Tahmelapachme är i grunden en stolt man som agerar efter den moral och de ideal som anses hedersamt bland Cheyenne och som gått i arv i generation efter generation. Personlig heder och stolthet går först. De äldre berättar historier och de unga lyssnar och lär. Man är respektfull och beskyddande mot sin familj, man håller sitt ord och man upprätthåller traditioner.

En annan sida av detta är de machoideal som är hämtade ur historier om gamla tiders “braves”; hjältar som Porcupine Bear och Tall Bull. Det är förväntat att man skall vara beredd att dö för att hämnas en oförrätt mot sitt eget namn eller sin familj. Vendettor och blodsfejder är en del av livet som Cheyenne. Samtidigt är det en oförrätt enbart om det uppfattas som en sådan. (Säg att någon knivmördar din bror på fyllan. Det är då helt ok för dig att söka upp och döda förövaren. Eller så menar du att din bror borde ha låtit bli att bli knivmördad, så du gör ingenting). Man räknar även skalper och ”Counting Coups” som ett sätt att vinna prestige. I affärer, inom sport, i tävlingar och i arrangerade tvekamper hålls machoidealet vid liv och de unga tävlar medan de gamla korar vinnare.

Som barn och ung man sporrades Tahmelapachme av en rädsla för att inte leva upp till de ideal han uppfostrats till, att vara en besvikelse för sina förfäder. Livet 2040-50 är inte det samma som stäpplivet två århundraden tidigare. För honom är det inte tillräckligt att imitera de traditioner som gör en man till Cheyenne. Familjen körde Pick Ups och drev en bensinstation längs med motorvägen medan gammelmor talade om en tid då vilda ”braves” red och stred från hästryggen, bodde i teepees och levde på det som buffeln försåg dem med. Tahmelapachme är från unga år en romantiker och idealist bland Cheyennes.

Tahmelapachme kan sin historia och vet hur hans folk har lidit. Kvinnor och barn, hjältemodiga krigare och gamla visa män. Massaker på massaker decimerade hans folk i ett blodigt utnötningskrig under 1800-talets andra hälft tills koleran till slut slog ut dem helt. Han känner skuld för att han inte var där och stred och stor sorg för hans förfäders öde. Detta gör att han pendlar mellan en typ av ”överlevnadsskuld” som dämpar honom och oförmåga att förlåta som gör att raseriet ligger nära.

The Resolution Act 2016 skulle blir den slutgiltiga lösning på ”indianproblemet”, en folkmordskampanj med syfte att helt utrota de nordamerikanska stammarna. Daniel Howling Coyote och The Great ghost Dance satta stopp för detta. Syd-Cheyennerna organiserade sig tidigt i PRM (the Plains Revival Movement) som sedan anslöt sig till SAIM (the Sovereign American Indian Movement) och Tahmelapachme känner övertygelse om att det är Cheyenne-indianernas roll att då som nu vara de som strider för att in i det sista försvara deras livsstil.

Förutom detta så är Tahmelapachme något retsam och gillar att testa gränser. Han gillar kroppskontakt bland nära vänner. Han vill helst vara del av något större och följer hellre än leder. Han tänker mer än han talar och har en egenhet att förbise att andra inte kan höra vad han tänkt. Han ogillar folksamlingar men trivs i sällskap. Han är hetrosexuell men inte särskilt bra i sängen.

Tahmelapachme är framförallt en grav alkoholist. Han menar själv att detta beror på enskilda händelser i hans liv. Sanningen är att han alltid har haft det i sig. Han har en oro/rastlöshet i sig som han enbart kan dämpa med alkohol. Han har skuldkänslor över sitt missbruk. Han lovar sig själv att inte dricka på några dagar och misslyckas alltid. Han är på god väg att supa ihjäl sig.

Bio:

Bakgrund

2017: Daniel Howling Coyote leder the Great Ghost Dance. Mts Hood, Rainer, St. Helens och Adams exploderar i våldsamma vulkanutbrott och indianernas seger är ett faktum.

2018: Treaty of Denver undertecknas och Native American Nations bildas.

2034: David Dull Knife är föds i Moapa Valley, Ute Nation (Nevada/Utah). Han är Cheyenne som demografiskt utgör 5% av befolkningen men hans familj tillhör en liten grupp traditionella syd-Cheyenne som lämnade reservatet i västra oklahoma vid bildandet, de utgör närmare 0,01% av Ute Nations befolkning. Han kallas inom familjen för Tahmelapachme [Dull Knife] och det är först i skolan han inser att han heter David. Familjen är stor men inkomsten låg. Ute Nation är från start ekonomiskt ostabil på grund av sin starka anti-Anglo politik och saknar högutbildad arbetskraft inom många områden. Kommunikation och infrastruktur blir lidande och Tahmelapachmes familj försöker som många andra bli självförsörjande och leva en traditionell livsstil.

2040-2047: Tahmelapachme utmärker sig som löpare som barn. Han följer med farbror Henry Beartusk och jagar. Gammelmor Dolly Stands In Timber berättar historier om deras förfäder. Han hjälper Shamanen Bill Medicine Beaver. De gamla säger att det är en bra grabb det här. Det kommer att bli något stort av honom. Familjen är stolt.

2048-2051: Tahmelapachme kommer på glid som ung. Alkohol och psykedeliska droger, matcho-hype och ungdomskriminalitet. Han söker sin manlighet i ceremoniella envigs-matcher arrangerade bland cheyenne-indianerna. [Typ cheyenne-version av irish knuckle boxing, fast med traditionell klädsel och slöa tillhyggen. Man räknar vinster som att ta skalper osv].

2052: För att få rätsida på livet så tar Tahmelapachme värvning i Ute Nations paramilitära Security Force. Det finns ingen gräns mellan polisväsende och militär i Ute Nation utan semi-organiserade gruperingar står redo att gripa in där det behövs.

2053-2056: Tahmelapachme hamnar i ett förband av Cheyenne, Long Range Reconnaissance Group-201. Ute Nation var bland de värsta att förfölja anglos vid bildandet. Gäng av ungdomar lynchar non-natives i downtown Provo, Tonopha, Carson City. Bland Cheyenne bildas ”riktiga” Dog Soldiers/Dogmen, de så kallade “Hotamétaneo’o”. Det är medlemmar av denna gruppering som utgör LRRG-201. Tahmelapachme lockas av deras radikala Cheyenne nationalism. LRRG-201 organiserar egna träningsläger och varvar konventionella uppdrag med egna initiativ i och utanför Ute Nation.

2057-2061: Tahmelapachme möter under denna period Ho-ta Me-he [Hund] som kommer till honom under en soldans. Vid ett hembesök får han ledsagning av shamanen Bill Medicine Beaver och familjen manar till förstånd. Han förstår att det är en sak att kalla sig Hotamétaneo’o och en annan att leva upp till namnet. Det är inte en sann och ren väg han valt, att vara Cheyenne är mycket mer än vad LRRG-201 erbjuder. Tahmelapachme upplever en kort harmonisk tid hos familjen men häcklar sedan på fyllan familjens maningar och kallar dem för bönder. Han slår farbror Henry Beartusk till marken och säger sådant som inte kan tas tillbaka. Han återvänder till LRRG-201.

2062: Aztlands territorier i Denver överlämnas till CAS och Aztlans medborgare deporteras/evakueras under kaotiska förhållande. LRRG-201 är positionerade vid Ute Nations gräns mot Denver som en del av The Border Force. Under initiativ av ledare Logan Barking Wolf så attackeras och plundras transporter av förnödenheter och materiel till förläggningar fortfarande under kontroll av Aztlan. En av transporterna innehåller civilister och Barking Wolf icensätter en lynchning. Tahmelapachme vägrar delta och lämnar gruppen. Det är en lam och tandlös handling då skotten och skriken följer honom när han vandrar ut i vildmarken.

2067: Fem år senare. Ute Nations territorier uppgår i Pueblo Corporate Council. I en nedgången hotellbar i Las Vegas sitter en full Tahmelapachme och skriker och skrävlar om de nya slappa imigrationslagar som genomdrivits. Samma kväll sparkar några anglos honom sönder och samman i gränden bakom hotellet.

2072: Ytterligare fem år senare. Tahmelapachme befinner sig på gatan i Seattle. En utbränd alkoholist som övergett allt och övergivits av alla utom Hund. En legend bland utstötta och hemlösa, en tragisk myt bland hjälparbetare och föreståndare för soppkök och härbärgen. En indiankrigare i härjad fjäder-afro och tomahawk under rocken som drar runt likt en skabbig strykarhund i de värsta delarna av Redmond.

Men Hund har tröttnat på hans självömkan, isolering och långsamma självmord genom missbruk. Det är dags att hitta tillbaka till en värld där han kan leva upp till sitt öde som en av cheyenne-indianernas sanna Dog Soldiers. Att leva ett dåligt liv är ingen ursäkt för en dålig död.

2074: Shadowrunner och pistol-virtuosen Uria plockar upp Tahmelapachme för ett jobb. Spåren efter några kidnappade barnhemsbarn ledde ner under Universal Brotherhoods övergivna samlingslokal ”Oktagonen” och vidriga insektsandar som tagit köttslig form svärmade i tunlarna. Tahmelapachme slog följe med och stred vid sidan av Uria, legosoldaten Hanson, muskelmannen Elbow och slagskämpen Jake Shields i en hopplös strid mot en fruktansvärd fiende. Ett flickebarn och hennes syster räddades men bland de som gick in överlevde enbart Tahmelapachme den natten. Kvar ovan mark väntade Hector som agerat samband och som nu bevittnat hur hela hans gäng gått under i en heroisk sista strid mot de anstormande kreaturen.

2075 FEB 22: Tahmelapachme skjuts till döds av Chrome Gianelli i sin källarvåning medan han täcker gängets reträtt. Han dog som en Hotamétaneo’o, i strid och för sitt crew. I övrigt var hans död precis som hans liv, skitigt och fult.

David Dull-Knife

Shadowrun 5 Rasmus